شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
6646
1
قبض المثنی
 درخواست صدور قبض المثنی
قرائت وسایل اندازه گیری به منظور تنظیم صورتحساب در فواصل تعیین شده، و بر اساس برنامه زمان بندی قرائت توسط شرکت انجام خواهد شد. پس از صدور صورتحساب مشترک مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهی های احتمالی معوقه بهای برق مصرفی می باشد اعم از اینکه بدهی های مذکور مربوط به مصرف کننده فعلی یا قبلی باشد.
لازم به ذکر است اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.
 مراحل درخواست صدور قبض المثنی
1- مراجعه متقاضی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر پستی
2- اعلام شماره پرونده و اشتراک انشعاب توسط متقاضی به متصدی پیشخوان
3- انتخاب گزینه "مشاهده قبض" در پرتال کارفرما توسط متصدی پست
4- ورود اطلاعات درخواستی در پرتال کارفرما توسط متصدی پست
5- چاپ قبض برق مصرفی بر روی کاغذ A4
تبصره) در صورت درخواست متقاضی امکان پرداخت قبض از طریق پرتال کارفرما مهیا می باشد.
 
گردش کار فرآیند مشاهده اخرین رقم بدهی بر اساس شماره اشتراک و پرونده
1396/05/30
Powered by DorsaPortal