شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
39930
1
دفاتر پیشخوان
 

 دریافت خدمات دولتی به صورت مساوی برای تمامی اقشار جامعه، شناسایی مجراهای ارتباطی و تکثر کانال های ارتباطی، ایجاد ساز و کارها و بسترهای لازم به منظور عرضه ی خدمات مناسب، در دسترس بودن مراکز خدمات و... از جمله مهمترین موضوعاتی است که هر دولت خدمتگزار باید به صورت تشکیلاتی برای آنها برنامه های شفاف و مشخصی ارائه کند.کاهش فاصله ی مراکز خدمات با مخاطبان و توزیع متناسب امکانات در شهرها و روستاهای کشور، ضرورت ایجاد مراکز و دفاتری را در گستره شهرها و حتی در روستاهای کشور برای عملیاتی کردن این خدمات، اجتناب ناپذیر کرده است.دفاتر پیشخوان مراکزی هستند که وظایف اصلی آنها ارائه بخشی از این خدمات سازمان های دولتی در تمامی نقاط شهری و روستایی بوده و با فراگیر شدن این دفاتر این گونه مراکز به نام "دفاتر پیشخوان خدمات دولت" شناخته شده است. برخی از خدمات شرکت توزیع نیروی برق که قابل دریافت از طریق دفاتر پیشخوان دولت هستند به شرح ذیل می باشد.

لیست خدمات قابل ارائه از طریق دفاتر پیشخوان
 

پذیرش درخواست انشعاب جدید

پذیرش درخواست افزایش قدرت انشعاب

پذیرش درخواست کاهش قدرت انشعاب

پذیرش درخواست تفکیک انشعاب

پذیرش درخواست تغییر نام اشتراک

پذیرش درخواست جابجائی محل کنتور مشترک

پذیرش درخواست اصلاح انشعاب کنتور

پذیرش درخواست تغییر تعرفه اشترک

پذیرش درخواست اصلاح آدرس انشعاب مشترکین

صدور قبض المثنی مشترکین دیماندی

وصل مجدد انشعابات قطع شده

صدور صورتحساب کارکرد مشترکین بعد از احراز هویت

درخواست تغییر گزینه واحد صنفی

درخواست تمدید اعتبار مجوز

درخواست اصلاح صورتحساب

درخواست جمع آوری انشعاب

پذیرش درخواست ادغام انشعاب

پذیرش درخواست تست کنتور مشترک

درخواست کارنامه انشعاب به مشترکین

درخواست قطع انشعاب

صدور قبض المثنی مشترکین عادی

دفاتر پیشخوان متعددی وجود داشته که با شرکت توزیع نیروی برق همکاری می نمایند که با کلیک بر روی لینک های ذیل شما می توانید لیست تمامی این مراکز را مشاهده و فایل های مربوط به آن را دریافت کنید.

 
لیست دفاتر پیشخوان راه اندازی شده
 
دانلود نسخه PDF
 
دانلود نسخه Excel
1396/06/04
Powered by DorsaPortal