شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
5309
1
ماموریت
ماموریت شرکت: با توجه به اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی، وظایف محوله از سوی سازمان های بالادستی به ویژه وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی توانیر و توجه به نیازها و انتظارات مشتریان و ذینفعان و همچنین مجموع نظرات مدیران، مأموریت این شرکت در استان آذربایجان غربی شامل موارد ذیل می باشد.
 * توزیع انرژی الکتریکی پایدار ، مطمئن و اقتصادی
 * ارایه خدمات با کیفیت به مشتریان  
* بهبود بهره وری انرژی  
* تعامل مؤثر با ذینفعان
1397/01/23
Powered by DorsaPortal